Werkwijze

Wees positief!

We gaan uit van de kracht van ieder persoon. Negatieve welbevinden wordt niet genegeerd, maar we richten ons op vooral op het positieve. 


Vier kleine succes momenten

We vieren ook de kleine success momentjes die je hebt behaald, hierdoor groeit je persoonlijke ontwikkeling. Goede prestaties motiveren en dagen je uit om door te gaan.


We hebben korte lijnen in de organisatie. Door out of the box te denken en te handelen kunnen we snel schakelen en inspringen op veranderende situaties wat ten gunste komt voor de zorg en het behalen van snel resultaat.

Denk out of the box

Famke Dekens

Oprichter Vrienden van de Zorg

Ik was verbaasd dat er in de zorg nog teveel wordt gericht op wat mensen niet kunnen en dat er in de zorg de focus wordt gelegd op het negatieve welbevinden...

Famke Dekens

Oprichter Vrienden van de Zorg

Ik was verbaasd dat er in de zorg nog teveel wordt gericht op wat mensen niet kunnen en dat er in de zorg de focus wordt gelegd op het negatieve welbevinden, daarmee bedoel ik ook bij organisatie die dezelfde visie (het richten op wat mensen kunnen en niet wat mensen niet kunnen) deelden. Het bleek dat zij in de praktijk daar niet naar handelen. Vaak probeerden de hulpverleners deelnemers te behandelen ondanks dat deelnemers door hun “ziektebeeld” iets niet konden. De focus ligt teveel op beperkingen en negatief welbevinden, in plaats van de kracht van elk persoon.