Welkom

Vrienden van de Zorg

Welkom bij Vrienden van de Zorg !

Vrienden van de Zorg biedt begeleiding en ondersteuning in het dagelijks leven aan mensen. Deze begeleiding kan geuit worden in uiteenlopende gebieden. Wij noemen deze gebieden ‘de 8 Leefgebieden’. Deze gebieden staan centraal in ons plan en deze zorgen voor structuur en overzicht. Gezamenlijk met de cliënt hierna te noemen deelnemer  kijken wij naar alle leefgebieden en overleggen we waar de deelnemer ondersteuning in kan gebruiken. Meestal kan een deelnemer zelf goed aangeven waar hij of zij tegenaan loopt in het dagelijkse leven. Uit de 8 leefgebieden volgen doelen waarop de verdere begeleiding wordt gebaseerd.

Onze begeleiding heeft betrekking op de volgende leefgebieden:

  • Huisvesting: we kunnen als het nodig is voor een woning zorgen, altijd in combinatie met begeleiding. De huur betaalt de deelnemer zelf. Wilt de deelnemer een woning, dan stellen wij een aantal voorwaarden. Door grote vraag hebben we voor woningen een wachtlijst;
  • Woonbegeleiding: we bieden begeleiding aan mensen die het lastig vinden om het allemaal zelf te doen.
  • Dagbesteding: hierbij kijken we naar werk, opleiding en/of zinvol bezig zijn gedurende de dag. Dagbesteding kan o.a. bij onze eigen Kringloopwinkel in Balkbrug;
  • Psychisch functioneren: Het ‘welbevinden’ van de cliënt, inclusief eventueel een psychiatrisch ziektebeeld. Hoe functioneert de cliënt in het dagelijks leven en waar loopt de deelnemer tegenaan.
  • Financiën: we kunnen de deelnemer ondersteunen bij het op orde brengen van de financiën en administratie. We kunnen aan de slag gaan met financiële vaardigheden en discipline.
  • Zingeving: “waarvoor stapt de deelnemer  uit bed?” We kunnen dus kijken naar wat de deelnemer bezig houdt. Wat dat ook is;
  • Sociaal functioneren: misschien heeft de deelnemer  problemen met familie, vrienden of de buren? Of misschien voelt hij of zij zich geïsoleerd? We kunnen samen kijken naar hoe er betere sociale contacten kunnen komen;
  • Praktisch functioneren: hier kijken we naar het huishouden, de taalbeheersing of de omgang met de computer. Misschien is er wat hulp nodig met het huiswerk ?
  • Lichamelijk functioneren: is er moeite met het dag- en nachtritme? Beweegt de deelnemer (cliënt) te weinig? Dan kunnen we ondersteunen om beter voor het lichaam te gaan zorgen.

Specialistisch met integrale aanpak

Wij werken niet met aparte teams voor onze begeleiding. Begeleiders zitten door elkaar in hetzelfde team. Hierdoor ontstaat er een hechte samenwerking.
We werken sterk buurtgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt of het gezin afspreken: thuis of in de eigen omgeving wanneer dat kan.

We zien onszelf als een specialistische dienstverlener. Toch kunnen we breed aan de slag. Cliënten hoeven niet voor elk deel van de problematiek naar een andere instelling verwezen te worden.

Resultaat is belangrijk

We werken sterk resultaatgericht: we vinden dat onze resultaten meetbaar moeten zijn.

Wilt u meer informatie, of bent u geïnteresseerd om met ons samen te werken? Neem dan contact met ons op!